Activiteiten en Events

Women's Sports Agency organiseert en verzorgt ook verschillende events en activiteiten zoals voetbalclinics, kids-persconferenties, meet&greet, handtekeningen en foto sessies. 

Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving voor (één van) onze activiteiten/events gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden. Daar waar gerefereerd wordt aan een activiteit en/of event van Women’s Sports Agency wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u het door ons verschuldigde inschrijfgeld binnen 8 dagen na inschrijving te voldoen, waarna u een bevestiging van deelname van ons ontvangt. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling ontvangen is. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Women’s Sports Agency besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 14 dagen vóór de activiteit is kosteloos. Annuleren na 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. In geval van een ernstige blessure/ziekte is het wel mogelijk om tot 5 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit/het event het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken. Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar angela@womenssportsagency.com. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

Aansprakelijkheid en klachten

Het deelnemen aan activiteiten/events is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Women’s Sports Agency en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer zal Women’s Sports Agency vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Women’s Sports Agency en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

Gedragsregels

Het dragen van sportkleding en scheenbeschermers tijdens voebtalclinics is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training/activiteit/het event correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting

Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de activiteit/het event wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de social media kanalen, website of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten/events worden ingehaald. Women’s Sports Agency is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit/het event wordt ingehaald wordt er naar een redelijke en billijke oplossing gezocht.

Overig

Alle foto’s en/of audio opnames door Women’s Sports Agency gemaakt ten tijde van activiteiten/events zijn automatisch eigendom van Women’s Sports Agency. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Women’s Sports Agency het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Klantgegevens worden na elk event/activiteit verwijderd, al dan niet uiterlijk een maand na het event.

BTW-ID NL002057758B73

Contact opnemen

Nachtegaallaan 73,
2224 JD, Katwijk
Nederland

angela@womenssportsagency.com


(+31) 6 14405585
( ook bereikbaar via WhatsApp)